Hartelijk dank voor jullie inzet tijdens World Cleanup Day

Hartelijk dank voor jullie inzet tijdens World Cleanup Day
 

Zaterdag 18 september was het World Cleanup Day. Mooi Schoon heeft die dag maar liefst 25 opruimacties gefaciliteerd. Hieraan deden 327 volwassen en 292 kinderen mee. Medewerkers van Mooi Schoon hebben de opruimsets geleverd en na afloop weer opgehaald (inclusief het door de vrijwilligers opgeruimde zwerfafval).

Maar, er werd meer opgeruimd! Deze periode zijn nog eens 25 opruimacties langs de IJssel en de Vecht gefaciliteerd. Deze zijn geïnitieerd door Schone Rivieren (IVN) en hier deden totaal nog eens 439 volwassenen en 363 kinderen aan mee. Bovendien zijn er in september ruim 500 opruimsets geleverd aan vrijwilligers die regelmatig zelf zwerfafval opruimen. 

Over World Cleanup Day

Miljoenen mensen van over de hele wereld kwamen op World Cleanup Day in actie tegen zwerfafval. In Nederland wordt de World Cleanup Day sinds 2018 jaarlijks georganiseerd door de Plastic Soup Foundation. Mooi Schoon ondersteunt dit initiatief natuurlijk van harte en heeft vrijwilligers in alle 18 Mooi Schoon gemeenten opgeroepen in actie te komen. 

Hartelijk dank!

Mooi Schoon bedankt iedereen die aan deze opschoonacties heeft deelgenomen. Zonder jullie inzet zijn deze acties op zo’n grote schaal niet mogelijk. 

 

 

ä