Jong geleerd is oud gedaan.

In een schone schoolomgeving kan gezond geleerd en gespeeld worden. En jong geleerd is oud gedaan. Daarom biedt Mooi Schoon de basisscholen in de Mooi Schoon gemeenten verschillende activiteiten en programma’s aan rond de thema’s zwerfafval en afval scheiden. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 

ä