Trots op een schone school!

Veel mensen zamelen thuis hun afval al gescheiden in.
Doordat uw gemeente meedoet aan het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon, kunt u dit nu ook op basisschool doen.

Het programma bestaat uit twee onderdelen:

 1. Uw school scheidt het afval
 2. Uw school adopteert een deel van de schoolomgeving om te voorkomen dat afval zwerfvuil wordt.

Waarom meedoen met afval scheiden op school?

 • Leerlingen zijn thuis al gewend om het afval te scheiden. Logisch vervolg is dat ze het afval op school ook scheiden;
 • Vanuit educatief oogpunt is het goed dat leerlingen weten dat veel afval bestaat uit grondstoffen die gerecycled kunnen worden;
 • Uw kosten voor afvalverwijdering gaan veelal naar beneden omdat u minder restafval heeft (check de afspraken met uw huidige afvalinzamelaar).

Wat is uw beloning wanneer u meedoet aan afval scheiden?

 • Lagere kosten voor restafval (check de afspraken met uw huidige afvalinzamelaar);
 • Gratis inzamelmiddelen (minicontainers);
 • Gratis afvalgrijpers en vuilniszakken om uw schoolomgeving schoon te houden;
 • Goede PR voor uw school;

Welk afval kunt u gescheiden aanbieden en hoeveel?

pilot afvalscheiden school

Afhankelijk van de gemeente waarin uw school staat (zie aanmeldformulier) kunt u de volgende afvalstromen scheiden:

 • pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons);
 • gft (groente-, fruit- en tuinafval);
 • en/of papier.

Restafval halen wij niet op. U kunt dit zelf regelen met een andere afvalinzamelaar.

Het afval wordt op dezelfde data opgehaald als bij de huishoudens dichtbij uw schoollocatie. Over de exacte data wordt u tijdig geïnformeerd.

U kunt maximaal 10 minicontainers (240 liter) per afvalsoort bestellen, dus maximaal 10 containers voor pmd, 10 voor gft en/of 10 voor papier. U zorgt zelf voor inzamelmiddelen binnen de school. U kunt op het aanmeldformulier A5 stickers bestellen van de verschillende afvalsoorten (pmd, gft, papier en/of rest) die u op de prullenbakken binnen school kunt bevestigen.

Het adopteren van de schoolomgeving

Naast het scheiden van afval adopteert u een deel van de schoolomgeving en zorgt u, samen met de leerlingen, ervoor dat dit deel schoon blijft van zwerfvuil. U kiest zelf wel deel u graag samen met de leerlingen regelmatig vrij maakt van zwerfvuil. U kunt denken aan de bosjes rond de school, het looppad waar leerlingen vaak langs lopen of andere plekken in de omgeving van de school. In het aanmeldformulier kunt u aangeven welk gebied u met de school adopteert. U ontvangt van ons gratis afvalgrijpers om het geadopteerde gebied zwerfvuilvrij te maken.

ä