Lesprogramma schone avond4daagse

Schone avond4daagse is een leuk, interactief lesprogramma van 40 minuten voor leerlingen van onder-, midden- en bovenbouw om zwerfvuil te voorkomen. Het lesprogramma is gericht op het lopen van een schone avond4daagse en beantwoordt aan het kerndoel 39, Mens en samenleving, groep 1 t/m 8. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Het lespakket is zo gemaakt dat het vooraf een minimale inspanning vereist van de leerkrachten en is gratis aan te vragen.
Bekijk het voorbeeld van een van de lespakketten in PDF of Powerpoint.
U kunt de gratis lespakketten voor alle groepen met digibord presentaties hier aanvragen.

Een schone avond4daagse doen we samen. De organisaties van de avond4daagsen is gevraagd een spandoek op te hangen met de tekst ‘Wij zijn trots op onze schone straten’.

ä