Hoe betalen de gemeenten Mooi Schoon?

Hoe betalen de gemeenten Mooi Schoon?
 

Het is in het belang van alle inwoners dat de gemeente een schone en frisse indruk maakt. Om de aanpak van zwerfvuil te stimuleren is in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 afgesproken dat gemeenten jaarlijks 20 miljoen euro ontvangen voor extra aanpak van zwerfvuil. Mooi Schoon wordt uit deze gelden gefinancierd. De vergoeding wordt uitgekeerd door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

ä