Hoeveel kost de aanpak van zwerfvuil?

Hoeveel kost de aanpak van zwerfvuil?
 

We produceren in Nederland jaarlijks zo’n 300 miljoen kilo zwerfvuil. Gemeenten, Rijkswaterstaat en de beheerders van natuurgebieden maken de openbare ruimte schoon. De kosten van preventie en verwijdering van zwerfvuil in Nederland bedragen circa 250 miljoen euro: 77% bij gemeenten en 23% bij overige partijen. Gemeenten betalen dit uit de afvalstoffenheffing, algemene middelen of belastingen (OZB).

ä