300 miljoen kilo zwerfvuil

Wist je dat we samen in Nederland naar schatting bijna 300 miljoen kilo zwerfvuil per jaar produceren? Het zwerfvuil bestaat vooral uit verpakkingen van consumpties, papier, sigarettenpeuken en kauwgom. Zwerfvuil veroorzaakt naast aanzienlijke milieuschade, een probleem in de leefomgeving. Het opruimen kost ons miljoenen euro’s.

Wat is zwerfvuil?

Zwerfvuil is alles wat niet thuis hoort in de openbare omgeving; het afval dat rondslingert op straat, in de berm, bij een waterplas of in de natuur. Het is afval dat bewust of onbewust door burgers is weggegooid, achtergelaten of verloren.

Soorten zwerfvuil

De meest gangbare soorten zwerfvuil zijn: verpakkingsmaterialen van consumpties, zoals blikjes, flesjes en wikkels, sigarettenpeuken en kauwgomresten. De afbraaktijd van zwerfvuil is voor elk materiaal verschillend en varieert van maanden, jaren tot nooit. Het is een illusie dat zwerfvuil vanzelf uit het milieu verdwijnt.

Veroorzakers zwerfvuil

Vrijwel iedereen laat wel eens iets achter op straat; een papiertje, sigaret of kauwgompje. Jongeren van 12 tot 24 jaar veroorzaken meer zwerfvuil dan gemiddeld. 18% van de mensen die regelmatig zwerfvuil veroorzaakt is 50 jaar of ouder. Ook veel automobilisten, recreanten en rokers laten een spoor van vuil achter. Iedereen is dus onderdeel van het probleem én van de oplossing.

De oplossing

Zwerfvuil is met recht een grote ergernis. En dat terwijl het vrij eenvoudig te voorkomen is door afval netjes weg te gooien in een afvalbak. Als er geen zwerfvuil ligt, hoeven we het ook niet op te ruimen en veroorzaakt het geen problemen in de leefomgeving en het milieu. Als we iedere dag een stuk zwerfvuil van een ander opruimen en zelf niets op straat gooien, houden we het samen schoon.

ä