8 drijvende vuilnisbelten in de oceaan

Wist je dat de enorme afvalberg van plastic in de zeeën en oceanen ‘plastic soep’ wordt genoemd? Dagelijks neemt deze plastic soep in omvang toe door afval dat mensen op straat of in de natuur weggooien. Het regenwater of de wind nemen de kleine deeltjes zwerfvuil mee richting beken en rivieren. Uiteindelijk belanden deze in zee. De drijvende plasticdeeltjes lijken sterk op voedsel en worden opgegeten. En komen zo in de voedselketen terecht.

Linke plastic soep

De acht drijvende bergen van plastic bedekken naar schatting een gebied dat ongeveer zo groot is als 34x Nederland. Dieren, op land en in zee, kunnen verstrikt raken in plastic en worden ziek als ze het binnen krijgen. Het opruimen van plastic in de oceaan is een enorm probleem. Maar als we grote, nog niet uiteengevallen stukken plastic op het land en langs rivieren opruimen, roepen we een halt toe aan de groei van de plastic soep. Meer informatie »

Plastic in onze voedselketen

Veel plastic dat wij weggooien komt niet in de (plastic)afvalbak, maar belandt op straat en komt via de wind en rivieren terecht in de ‘plastic soep’. Plastic is een groot probleem voor dieren. Uit onderzoek blijkt dat veel vogels en vissen, maar ook grazende landdieren zoals paarden, plastic in hun lichaam hebben. Dit leidt niet alleen tot ziekte en sterfte onder deze dieren, maar ook tot een gevaar voor ons. Minuscule kleine stukjes plastic hopen zich op in dieren en komen zo in onze voedselketen. Zo krijgen we ons eigen plastic weer terug op ons bord. Meer informatie »

Giftige gevolgen

Het duurt vaak heel lang voordat zwerfvuil uit het milieu verdwijnt. Biologisch afbreekbaar afval verdwijnt het snelst, maar zelfs in dat geval spreken we over maanden tot jaren. Kunststof en metaal zijn niet biologisch afbreekbaar en blijven als minuscule deeltjes zwerven in het milieu. Ze leveren hinder of zelfs gevaar op voor mens, dier en milieu. Een belangrijke vraag is of toxische stoffen die vrijkomen zich ook ophopen in onze voedselketen. Meer informatie »

The Ocean Cleanup

Boyan Slat, student lucht- en ruimtevaarttechniek aan de Universiteit van Delft, heeft een concept gepresenteerd om op grote schaal plastic uit de oceanen te verwijderen en deze zo goed als plasticvrij te maken. Door gebruik te maken van de oppervlaktestromingen wordt het plastic naar verzamelplatforms gedreven, om vervolgens te worden gerecycleerd. Echter, dit plan kan alleen slagen als we samen de toestroom van plastic stoppen. Meer informatie »

ä