92% van de magen van stormvogels bevat plastic

Wist je dat uit onderzoek onder Noorse stormvogels aan de Nederlandse kust blijkt dat 92% van deze vogels ongewild plastic eet? Dit leidt tot sterfte onder deze dieren. Zwerfafval veroorzaakt aanzienlijke milieuschade. Vooral plastic vormt een grote bron van zorg, omdat plastic nauwelijks afbreekt. Daarom strijden wij samen tegen zwerfafval.

Plastic is ernstig milieuprobleem

De hoeveelheid plastic afval dat in de zeeën en oceanen zweeft en drijft is onvoorstelbaar groot. Dagelijks neemt de plastic soep in omvang toe. Jaarlijks stroomt er 4,7 miljoen ton plastic de zee in. De plastic soep is een zeer ernstig milieuprobleem. Meer informatie »

Probleem voor dieren

Het plastic dat wij weggooien op straat, komt via de wind en rivieren terecht in de ‘plastic soep’. Plastic is een groot probleem voor dieren. De drijvende plasticdeeltjes lijken sterk op voedsel , waardoor ze vaak worden opgegeten door kwallen en vissen. Op die manier komen ze in de voedselketen terecht. Ook vinden we veel plasticdeeltjes in de magen van vogels en dieren, zoals zeeschildpadden. Meer informatie »

Productie van plastic

De laatste tien jaar is er meer plastic geproduceerd dan in de hele twintigste eeuw. De productie van plastic stijgt jaarlijks met 8%. We gebruiken plastic eigenlijk maar even, een tasje of een rietje wordt na een kwartiertje al weggegooid, om vervolgens nog duizenden jaren in het milieu rond te zwerven. Voor het produceren van plastics zijn grote hoeveelheden fossiele grondstoffen nodig, die steeds schaarser worden. Meer informatie »

60 kilo plastic per jaar

Een gemiddeld huishouden gebruikt zo’n 50 tot 60 kilo plastic verpakkingen per jaar. Plastic is schadelijk voor het milieu, maar prima herbruikbaar. Lever daarom behalve plastic flessen en flacons, ook lege tubes van tandpasta, gel en crèmes, zakken van groente, fruit en brood, knijpflessen en plastic doppen gescheiden in. Laten we wat maken van afval! Meer informatie »

ä