Handige links

ROVA
ROVA is een duurzaam dienstenbedrijf op de terreinen: grondstoffen, afval en openbare ruimte. Samen met 23 aandeelhoudende gemeenten bedient ROVA een werkgebied van ongeveer 900.000 inwoners verdeeld in 3 regio’s: IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland.

Nederland Schoon
Nederland Schoon wil zwerfafval in Nederland voorkomen en bestrijden en voert campagnes tegen zwerfafval, doet onderzoek, adviseert bedrijven en zet aanstekelijke acties op.

Kenniswijzer zwerfafval
In Nederland is veel kennis aanwezig over de aanpak van zwerfafval. Kenniswijzer verzamelt en deelt deze kennis. De Kenniswijzer zwerfafval is een gezamenlijk initiatief van Gemeente Schoon en Nederland Schoon.

Milieucentraal
Stichting Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische en betrouwbare informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks leven.

ä