Veelgestelde vragen

 

Zwerfvuil

Het voorkomen en verwijderen van zwerfvuil heeft veel om handen. Er zijn diverse grote en kleine, gemeentelijke, commerciële- en vrijwilligersorganisaties in ons land die zich op één of meerdere manieren bezighouden met zwerfvuil. Bekijk hier een compact overzicht of ga naar de uitgebreide wie is wie lijst met meer dan 200 contacten.

Een omgeving zonder zwerfvuil levert meer op dan alleen een schone gemeente. Het draagt bij aan een leefbare en veilige omgeving die ook mooi en plezierig is. Een plek waar je graag woont, winkelt of sport. Bovendien vermindert het gevaar voor dieren en de plastic soep. Gelukkig zijn we steeds vaker bereid zelf zwerfvuil te voorkomen en op te ruimen.

Gemeenten bundelen hun krachten binnen het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon. De gemeente ondersteunt hiermee niet alleen opschoonacties door inwoners, ook zelf geeft zij het goede voorbeeld met een grote opschoonactie van de boven- en ondergrondse verzamelcontainers. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Daarnaast blijft de gemeente actief met machinaal vegen van de straten en er worden mensen ingezet om handmatig zwerfvuil te ruimen.

Uit onderzoek van Gemeente Schoon blijkt dat Nederland schoner wordt, we vinden het schoner én zijn vaker bereid een steentje bij te dragen. Ook zijn we positiever over het niveau van de voorzieningen, zoals afvalbakken. En we zijn steeds vaker bereid zelf zwerfvuil te voorkomen en op te ruimen. Maar we zijn er nog lang niet. Laten we deze trend doorzetten en kom ook in actie

Ja, zwerfvuil staat al jaren in de top 3 van ergernissen. Rondzwervende rommel verslechtert onze directe leefomgeving, vergroot ons gevoel van onveiligheid en trekt ongedierte aan. Als zwerfvuil eenmaal op straat ligt, verkleint het door verwering door de wind, zonlicht en regen. Deze deeltjes zijn niet eenvoudig op te ruimen en zijn schadelijk voor mensen, dieren en planten. Daarnaast kost opruimen ook veel geld.

Zwerfvuil of zwerfafval is alles wat niet thuis hoort in de openbare omgeving; het afval dat rondslingert op straat, in de berm, bij een waterplas of in de natuur. Het is afval dat bewust of onbewust door mensen is weggegooid, achtergelaten of verloren. De meest gangbare soorten zwerfvuil zijn: verpakkingsmaterialen van consumpties, zoals blikjes, flesjes en wikkels, sigarettenpeuken en kauwgomresten. De afbraaktijd van zwerfvuil is voor elk materiaal verschillend en varieert van maanden, jaren tot nooit. Het is een illusie dat zwerfvuil vanzelf uit het milieu verdwijnt.

Load More

 

Opschoonkosten

Het is in het belang van alle inwoners dat de gemeente een schone en frisse indruk maakt. Om de aanpak van zwerfvuil te stimuleren is in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 afgesproken dat gemeenten jaarlijks 20 miljoen euro ontvangen voor extra aanpak van zwerfvuil. Mooi Schoon wordt uit deze gelden gefinancierd. De vergoeding wordt uitgekeerd door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

We produceren in Nederland jaarlijks zo’n 300 miljoen kilo zwerfvuil. Gemeenten, Rijkswaterstaat en de beheerders van natuurgebieden maken de openbare ruimte schoon. De kosten van preventie en verwijdering van zwerfvuil in Nederland bedragen circa 250 miljoen euro: 77% bij gemeenten en 23% bij overige partijen. Gemeenten betalen dit uit de afvalstoffenheffing, algemene middelen of belastingen (OZB).

Load More

 

In actie komen

Wil jij wel een opschoonactie organiseren, maar weet je niet goed hoe je het aan moet pakken om anderen te stimuleren om mee te doen? Nederland Schoon heeft een handig stappenplan om een actie te organiseren. Vergeet niet je actie op Mooi-Schoon.nl te zetten!

Je kunt iedere dag in actie komen door af en toe zwerfvuil, ook als het van een ander is, op te ruimen. Maak eens een opschoon-ommetje of neem tijdens het uitlaten van je hond een afvaltasje of een afvalgrijper mee. Het zou geweldig zijn als je daarnaast ook een of twee keer per jaar een Mooi Schoon-actie organiseert. Bij een Mooi Schoon-actie prik je een datum waarop je met een aantal buurtbewoners, vrienden, collega’s of je (sport)vereniging al het zwerfvuil opruimt. Geef je actie door op onze actie-pagina dan ondersteunt Mooi Schoon je door het verzorgen van opruimmaterialen; bezems, prikkers, afvalzakken en nog veel meer. Na de opschoonactie wordt het verzamelde afval meegenomen door ROVA. Het zal je verbazen hoeveel zwerfvuil je verzamelt in een paar uur. Vooral als je met een groep van 10 man bent, gaat het opruimen snel en het is nog leuk ook. Mooi voor elkaar.

Bij Mooi Schoon staat de positieve boodschap centraal. De norm is schoon, daar gaan wij voor. Het goede gedrag staat in de spotlight. Samen laten we zien dat het heel normaal is dat onze omgeving schoon is. De effecten van zwerfvuil komen niet in beeld, juist de effecten van mooi schoon laten we zien. En we hebben elkaar nodig om het schoon en prettig leefbaar te houden!

Mooi Schoon is een zwerfvuilprogramma voor inwoners, organisaties en verenigingen van deelnemende gemeenten. Je bepaalt zelf waar, wanneer en met wie je zwerfvuil gaat opruimen. Mooi Schoon zorgt voor hulpmiddelen en het afvoeren van het verzamelde afval. Zo wordt samen in actie komen voor een schone buurt of vereniging niet alleen makkelijker maar ook leuker!

Load More

 

ä