In Nederland zijn een paar grote organisaties die zich inzetten tegen het zwerfvuil. Hieronder zijn een aantal organisaties opgesomd.

Nederland schoon

Nederland Schoon is de landelijke organisatie die zich inzet om Nederland vrij te maken van zwerfvuil. Daarnaast zetten zij zich ook in tot het voorkomen en verminderen van verlies aan grondstoffen. Afval is namelijk ook gewoon een grondstof.  

https://www.nederlandschoon.nl

Supporter van Schoon

Supporter van Schoon is onderdeel van Nederland Schoon. Op deze website van Supporter van Schoon vind je informatie over wat je kan doen om het zwerfvuil te verminderen in Nederland.

https://www.supportervanschoon.nl/

ä